Dostęp do Internetu dla firm - DSL - SDSL - Frame Relay - Ethernet VPN - Miejski Ethernet
Tu przedłużysz umowę na Internet DSL  
 
 
Nowe promocje Internet DSL

promocja wiosenna DSL

informacje
cennik
regulamin

Promocja Internet DSL - wiosenna -ZAKOŃCZONA

Zamów usługę dostęp do internetu DSL tp, a zaoszczędzisz nawet 56% na opłacie abonamentowej.


Obniżone zostały również opłaty instalacyjne, które zależą od opcji DSL, modemu i czasu trwania umowy.

"Promocja wiosenna", zwana dalej "Promocją", polega na obniżeniu instalacyjnych i miesięcznych opłat abonamentowych z tytułu świadczenia usługi dostępu do Internetu DSL tp i trwa w okresie od dnia 23 kwietnia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r., na zasadach określonych w regulaminie promocji

Z Promocji może skorzystać każdy podmiot, który: w okresie trwania Promocji złoży zamówienie na usługę dostęp do Internetu DSL tp wraz ze wszystkimi koniecznymi załącznikami, nie zalega z opłatami na rzecz TP S.A., zwaną dalej "TP".

Warunkiem skorzystania z Promocji jest istnienie warunków technicznych świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp. W przypadku braku możliwości technicznych realizacji Zamówienia, Zamawiający nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do TP.

Umowa o świadczenie usługi dostęp do Internetu DSL tp, zwana dalej "Umową", jest zawierana w ramach Promocji na czas określony 12 lub 24 miesięcy.