Sieć telefoniczna i komputerowa - projektowanie - montaż - modernizacja - konserwacja. Centrale Panasonic - sprzedaż - montaż - serwis
 
 
 
Symetryczny Miejski EthernetSymetryczny SDSLSymetryczny Internet DSL

internet dsl

informacje ogólne
promocje
rodzaje usług DSL
hosting w Internet DSL
regulamin ogólny
cennik-bez promocji
modemy DSL
konfiguracja Klienta
routery i udostępnianie

Funkcjonalność

 • Pakiet e -security

  Usługa ta ma na celu wprowadzenie podstawowych metod zabezpieczania klientów przed próbami niepowołanego dostępu z sieci Internet Zastosowane zabezpieczenia umożliwia ograniczenie prób ataków na sieci użytkownika - w szczególności ogranicza następujące próby ataków:

 • Ataki SYN flooding polegającymi na zalewaniu portów niepożądanymi pakietami TCP z flagą synchronizacyjną - SYN. Dzięki portalowi wyboru usług Klient usługi dostęp do Internetu DSL TP ma możliwość aktywowania i dezaktywowania odpowiednich polityk bezpieczeństwa, ograniczających poziom przychodzącego do niego ruchu TCP z flagą SYN.
 • Ataki ICMP flooding (PING flooding) polegającymi na zalewaniu portów niepożądanymi pakietami ICMP.
 • Spoofingiem polegającym na fałszowaniu adresów źródłowych w celu podszywania się pod adresy IP spoza Sieci operatora lub będące częścią Sieci prywatnej.
 • LAND TCP/UDP polegającymi na wysyłaniu pakietów z adresami źródłowymi, identycznymi jak adres przeznaczenia.
 • PING Scan/Sweep "ping scan" ma na celu skanowanie pakietami "ICMP echo" całych klas adresowych IP w celu wykrycia działających hostów i urządzeń sieciowych;

  "ping sweep" - działanie urządzenia sieciowego (router lub switch), polegające na wysyłaniu pakietów (ping) do wszystkich urządzeń podłączonych do Sieci w celu aktualizacji tablicy, w której zamieszczone są te urządzenia.

  Indywidualny profil usługowy

 • Indywidualny profil usługowy pozwala na zarządzanie dostępem do sieciZastosowanie go pozwala na eliminację niepożądanych sposobów korzystania z Internetu Wybór odpowiedniego profilu pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa, efektywności pracy lub zabezpieczenie przed nieodpowiedzialnym i lekkomyślnym korzystaniem z zasobów Internetu przez Użytkowników sieci LAN

  Do wyboru:Profil NieograniczonyProfil PopularnyProfil Bezpieczny

  Indywidualny profil usługowy

  Profil Nieograniczony - dostęp bez ograniczeń

  Profil Popularny - dostęp do popularnych serwisów internetowych, przeglądanie stron www, korzystanie z poczty elektronicznej przesyłanie danych protokołem FTP, korzystanie z serwisów internetowych działających w oparciu o protokoły: HTTP, FTP, HTTPS, POP3, POP3-sec, SMTP, NNTP, SSH, IMAP, DNS, ICMP-echo

  Profil Bezpieczny - dostęp do bezpiecznie udostępnianych usług, np. dla oddziałów firmy. Profil umożliwi dostęp do zasobów sieciowych jedynie z użyciem bezpiecznych technik transmisji danych, takich jak: IP SEC, HTTPS, SSH, POP3-sec, IMAP-sec, SMTP-sec, SMTP (ze względu na fakt, że działa na tym samym porcie co SMTP-sec).

  Adres IPStała podsieć publicznych adresów IP umożliwia Klientowi adresację własnej sieci LAN w taki sposób, aby każdy z komputerów pracujących w sieci Klienta był rozpoznawany w sieci Internet za pomocą rzeczywistego adresu IP

  Usługa daje możliwość swobodnej konfiguracji niektórych serwisów sieci Internet

  Dla opcji DSL 250 DSL 500, DSL 1000 - 4 adresowa podsieć (1 adres użytkowy) Dla opcji DSL 2000, DSL 4000, DSL 8000, DSL 15000 - 8 adresowa podsieć (5 adresów użytkowych)

  Pakiet hostingowy - Standard

 • 1 GB powierzchni przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę kont poczty elektronicznej,
 • utrzymanie domeny nazwa.internetdsl.pl oraz obsługę dowolnego typu domen funkcjonalnych,
 • możliwość podziału przestrzeni dyskowej w dowolny sposób z dokładnością do 1MB,
 • ochronę antywirusową,
 • ochronę antyspamową,
 • wirtualne serwery WWW z obsługą PHP i możliwością obsługi wielu domen,
 • 1 serwer MySQL (MyISAM,InnoDB) o powierzchni do 50MB,
 • dostęp do panelu administracyjnego do zarządzania kontami,
 • dostęp do kont poczty elektronicznej z poziomu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu POP3,
 • brak limitu ruchu,
 • dostęp do logów WWW.

  Pakiet hostingowy - Rozszerzony

 • 5 GB powierzchni przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę kont poczty elektronicznej,
 • utrzymanie domeny nazwa.internetdsl.pl oraz obsługę dowolnego typu domen funkcjonalnych,
 • możliwość podziału przestrzeni dyskowej w dowolny sposób z dokładnością do 1MB,
 • ochronę antywirusową,
 • ochronę antyspamową,
 • wirtualne serwery WWW z obsługą PHP i możliwością obsługi wielu domen,
 • 1 serwer MySQL (MyISAM,InnoDB) o powierzchni do 50MB,
 • dostęp do panelu administracyjnego do zarządzania kontami,
 • dostęp do kont poczty elektronicznej z poziomu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu POP3,
 • brak limitu ruchu,
 • dostęp do logów WWW,
 • możliwość tworzenia kont FTP,
 • dostęp do statystyki serwera WWW do roku wstecz

  Pakiet hostingowy - Premium

 • 10 GB powierzchni przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę kont poczty elektronicznej,
 • dostęp do statystyk serwera SMTP oraz POP3,
 • obsługę domeny nazwa.internetdsl.pl,
 • możliwość podziału przestrzeni dyskowej w dowolny sposób z dokładnością do 1MB,
 • ochronę antywirusową,
 • ochronę antyspamową,
 • wirtualne serwery WWW z obsługą PHP i możliwością obsługi wielu domen,
 • 2 serwery MySQL (MyISAM,InnoDB) o powierzchni do 100 MB,
 • 1 serwer PostgreSQL o powierzchni do 50 MB,
 • dostęp do panelu administracyjnego do zarządzania kontami,
 • dostęp do kont poczty elektronicznej z poziomu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu POP3,
 • brak limitu ruchu,
 • dostęp do logów WWW,
 • możliwość tworzenia kont FTP,
 • dostęp do statystyki serwera WWW do roku wstecz.

  Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny FirewallUsługa polega na możliwości wyboru przez Klienta, za pomocą portalu, jednej z niżej przedstawionych polityk bezpieczeństwa:

 • Dostęp ZastrzeżonyCałkowity zakaz ruchu wchodzącego z wyjątkiem ruchu należącego do sesji nawiązanych z wewnątrz sieci Klienta i odpowiedzi serwerów DNS oraz protokołu ICMP-echo
 • Dostęp LimitowanyZakaz ruchu wchodzącego z wyjątkiem ruchu należącego do sesji nawiązanych z wewnątrz sieci Klienta oraz udostępnianych popularnych usług internetowych - do usług tych należą usługi działające w oparciu o protokoły: HTTP, HTTPS, SSH, FTP, SMTP, POP3, POP3-sec, ICMP-echo, DNS
 • Dostęp OtwartyDozwolony cały ruch wchodzący z Internetu

  Funkcjonalność routera z translacją adresów NAT

 • NAT (Network Address Translation) - funkcjonalność pozwalająca na translację adresów z prywatnej podsieci adresowej na jeden stały adres IP
 • Klient może w ten sposób podłączyć własną sieć LAN do sieci Internet bez stosowania dodatkowych urządzeń (serwer proxy lub router)
 • Serwer DHCP dla funkcjonalności routera z translacją adresów NAT