Sieć telefoniczna i komputerowa - projektowanie - montaż - modernizacja - konserwacja. Centrale Panasonic - sprzedaż - montaż - serwis
 
 
 

frame relay

informacje
FAQ
regulamin
cennik

ethernet vpn tp

miejski ethernet

CENNIK USŁUGI "DOSTĘP DO INTERNETU FRAME RELAY tp"

Tabela 1. Opłaty podstawowe za aktywację usługi "Dostęp do Internetu Frame Relay tp

 

Jednorazowa opłata aktywacyjna

Poz.

PKWiU

Rodzaj usługi

Opłata netto [zł]

Kwota podatku VAT [zł]

Opłata brutto [zł]

1

2

3

4

5

6

1.

 

Dostęp do Internetu Frame Relay tp do 1 Mbit/s

790, 00

173, 80

963, 80

2.

 

Dostęp do Internetu Frame Relay tp do 2 Mbit/s

1 190, 00

261, 80

1 451, 80

Tabela 2. Opłaty podstawowe za abonament usługi "Dostęp do Internetu Frame Relay tp

 

Miesięczna opłata abonamentowa

Poz.

PKWiU

Rodzaj usługi

 

Opłata netto [zł]

Kwota podatku VAT [zł]

Opłata brutto [zł]

1

2

3

4

5

6

1.

64.2

Dostęp do Internetu Frame Relay tp do 1Mbit/s

990, 00

217, 80

1 207, 80

2.

Dostęp do Internetu Frame Relay tp do 2Mbit/s

1 290, 00

283, 80

1 573, 80

Objaśnienia i informacje do Tabel 1 - 2

 • Opłaty podstawowe za aktywację i abonament usługi "Dostęp do Internetu Frame Relay tp" obejmują opłaty za usługę w danej lokalizacji Abonenta.
 • Do opłat netto doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości wskazanej w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
 • Opłata cennikowa jest niezależna od położenia geograficznego lokalizacji Abonenta.
 • Cena za korzystanie z usługi "Dostęp do Internetu Frame Relay tp" obejmuje korzystanie z łącza dostępowego, korzystanie z Urządzeń, korzystanie ze stałego połączenia wirtualnego łączem symetrycznym według protokołu Frame Relay dochodzącego do Rutera brzegowego, o szybkości dołączenia z parametrami wskazanymi w Umowie, przyznanie i utrzymanie adresacji IP, obsługę serwisową, rozliczanie i fakturowanie opłat.
 • Tabela 3. Jednorazowe opłaty za dodatkowe usługi

   
  Opłata jednorazowa
  Opłata netto [zł]
  Kwota podatku VAT [zł]
  Opłata brutto [zł]
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1.
  64.2
  Zwiększenie szybkości dołączenia do 2 Mbit/s
  400, 00
  88, 00
  488, 00
  2.
  Zmniejszenie szybkości dołączenia do 1 Mbit/s
  790, 00
  173, 80
  963, 80
  3.
  Load Balancing
  99, 00
  21, 78
  120, 78
  4.
  Przejęcie   praw   i   obowiązków   -   dostęp   do Internetu Frame Relay tp
  490, 00
  107, 80
  597, 80
  5.
  Zmiana lokalizacji zakończenia łącza - dostęp do Internetu Frame Relay tp do 1 Mbit/s
  690, 00
  151, 80
  841, 80
  6.
  Zmiana lokalizacji zakończenia łącza - dostęp do Internetu Frame Relay tp do 2 Mbit/s
  990,00
  217,80
  1 207,80

  Objaśnienia i informacje do Tabeli 3